اخبار دارالاحسان

اساتید برتر دنیا

اساتید برتر دنیا

اطلاع رسانی ۱۹ آذر ۱۴۰۲

چهار استاد دانشگاه کردستان در لیست دانشمندان برتر دنیا

توزیع 204  تبلت تهیه شده

توزیع 204 تبلت تهیه شده

رویدادهای نیک ۱۹ آذر ۱۴۰۲

موسسه خیریه دارالاحسان در مرحله اول با کمک خیرین اقدام به تهیه و توزیع 204 تبلت بین دانش آموزان نیازمند نموده است.

جمع آوری و توزیع زکات فطریه، فدیه و نذورات

جمع آوری و توزیع زکات فطریه، فدیه و نذورات

رویدادهای نیک ۱۹ آذر ۱۴۰۲

موسسه خیریه دارالاحسان سنندج آماده دریافت کمکهای شما جهت توزیع بین نیازمندان می باشد

تبریک عیدسعید فطر، مدیرعامل خیریه دارالاحسان

تبریک عیدسعید فطر، مدیرعامل خیریه دارالاحسان

اطلاع رسانی ۱۹ آذر ۱۴۰۲

تبریک عید سعید فطر توسط مدیرعامل موسسه خیریه دارالاحسان سنندج

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه

اطلاع رسانی ۱۹ آذر ۱۴۰۲

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه بین نیازمندان توسط موسسه خیریه دارالاحسان