دفتر مرکزی واحد مشارکتهای مردمی

واحد مشارکت یکی از واحدهای مؤسسه خیریه دارالاحسان است که از بدو تاسیس تاکنون مسئولیت نظارت، پیگیری،کنترل جمع آوری هدایای نقدی و غیر نقدی،مدیریت توزیع و تخلیه صندوق صدقات و تکریم خیرین و نیکوکاران را بر عهده دارد.دفتر مرکزی آن در چهار راه شهدا پاساژ عزتی طبقه دوم می باشدکه هر روز در دو شیفت صبح و عصر آماده ارتباط با مردم می باشد.

اهداف اصلی این واحد :

 • معرفی هر چه بیشتر فعالیتهای مؤسسه به عموم مردم
 • ارتباط مستمر با خیرین و ارائه گزارشات لازم جهت تکریم آنان
 • شناسایی و ساماندهی صندوق و قلک های توزیع شده در سطح شهر
 • همکاری در توزیع محصولات فرهنگی مؤسسه اعم از بروشور، تقدیر نامه و ….
 • همکاری و هماهنگی با مدیریت مؤسسه جهت بازدید از مجتمع نیکان به درخواست خیرین
 • هماهنگی با مسئول پشتیبانی جهت تهیه نیازمندیهای مؤسسه و نیر حمل و نقل اجناس اهدایی به مؤسسه

راههای ارتباطی با این واحد :

 • دفتر مرکزی مؤسسه : سنندج، چهار راه شهدا پاساژ عزتی طبقه دوم تلفن 08733167266
 • شعبه بهاران : سنندج، شهرک بهاران نرسیده به میدان بهاران جنب ساختمان پارک علم وفناوری تلفن :08733784168
 • شهرک بهاران، خیابان علامه حمدی سایت اداری مجتمع نیکان بالاتر از مسجد قبا تلفن 08733776860
 • خیابان کشاورز پایین تر از بانک تجارت مرکز مشاوره نیکان تلفن  08733241268
 • مسئول واحد مشارکتهای مردمی آقای فایق احمدی
 • همکاران وصول (نمایندگان رسمی مؤسسه دارای کارت شناسایی) :آقایان مراد توریوی، سیامک رحیمی، شاهو احمدی و سرکار خانم نشمین بهاری و فوزیه احمد پور

ارتباط مستقیم با مسئول واحد نیکان پسران : لقمان جاوید 33783706 087