دفتر مشارکتهای مردمی شعبه شهرک بهاران

واحد مشارکت یکی از واحدهای مؤسسه خیریه دارالاحسان است که از بدو تاسیس تاکنون مسئولیت نظارت، پیگیری،کنترل جمع آوری هدایای نقدی و غیر نقدی،مدیریت توزیع و تخلیه صندوق صدقات و تکریم خیرین و نیکوکاران را بر عهده دارد.

دفتر مرکزی آن در چهار راه شهدا پاساژ عزتی طبقه دوم و دفتر دیگر آن درشهرک بهاران جنب پارک علم و فناوری می باشدکه هر روز در دو شیفت صبح و عصر آماده ارتباط با مردم می باشد.

مسئول دفتر شعبه شهرک بهاران سیامک رحیمی تلفن : 33784168 087