نیکان پـسران

خانه نیکان پسران از آبان ماه سال 82 با یک مرکز در روستای صلوات آباد سنندج تاسیس شد، و در طول این مدت تعداد 93 نفر از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در خانه های نیکان پسران پذیرش شده اند. در طول این دوران خدمات تحصیلی، تربیتی، فرهنگی، ورزشی، پزشکی و روانشناختی در حد مطلوب به آنان ارائه شده است.

گزارش کلی از پسران پذیرش شده در این واحد :

 • کل پذیرش پسران از بدو تاسیس تا امروز 93 نفر
 • از تعداد پذیرفته شدگان در این مراکز (نیکان پسران یک و دو) 30 نفر به خانواده بازگشت داده شده اند
 • 11 نفر از زندگی مستقل برخوردارند
 • 13 نفر به مراکز دیگر منتقل شده اند
 • 2 نفر در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند
 • در حال حاضر تعداد 37 نفر در خانه های نیکان پسران زندگی میکنند.(دو مرکز جدا بر اساس رده های سنی پسران)

اهداف اصلی خانه های نیکان :

 • استفاده از فضای فیزیکی مطلوب و رعایت استانداردهای مربوطه متناسب با گروه سنی آنان
 • ایجاد محیطی امن و آرام و برقراری رابطه گرم و صمیمی همراه و حاکی از تکریم احترام به منظور ارتقاء عزت نفس و امنیت و آسایش روانی آنان
 • در هر واحد یک نفر به عنوان مسئول فنی، یک نفر مددکار و سه نفر مربی مسئولیت مراقبت و نگهداری فرزندان را بر عهده دارند. با توجه به اهمیت مراقبت و پرورش فرزندان جهت ارتقا سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان، در جذب و بکار گیری افراد، مدرک تحصیلی مرتبط همراه با تعهد و مسئولیت پذیری لحاظ شده است.
 • تهیه و تدوین مدوام برنامه منسجم جهت هماهنگی هر چه بیشتر همکاران مددکار، مسئول فنی و مربیان برای تحقق این امر همواره آموزش و برگزاری کارگاههایی با عناوین مختلف بعنوان آموزش ضمن خدمت مد نظر قرار گرفته است.
 • برنامه ریزی مدام جهت آموزش مهارتهای زندگی، آداب معاشرت و تعاملات اجتماعی فرزندان
 • اهتمام به برآورد نیازهای عاطفی فرزندان، و پذیرش آنان بدون در نظر گرفتن شرایط رفتاری و اخلاقی و حال فعلی آنان با هدف درک نیازهای عاطفی و ایجاد روحیه احترام متقابل در قبال خدمات مؤسسه.
 • برنامه ریزی مناسب جهت پر کردن اوقات فراغت از طریق برنامه های تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اردوها و … متناسب با نیازهای سنی و روحی آنان
 • اقدام جهت بهره مندی فرزندان از بیمه خدمات درمانی، آتیه، حوادث و غیره
 • افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان برای هر یک از آنها
 • پیگیری مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی، پزشکی، حقوقی فرزندان از طریق مددکاران
 • تهیه و تنطیم پرونده های اجتماعی، مراقبت، بهداشتی و روانشناسی برای هر یک از فرزندان
 • برگزاری جلسات داخلی ماهانه جهت هماهنگی هر چه بیشتر همکاران
 • برگزاری جلسات تشکل فرزندان (نشست های خانوادگی) با بهره گیری از مشارکت فرزندان در برنامه ریزی و اداره مرکز با هدف مسئولیت پذیری آنان در آینده
 • برگزاری جلسات مراقبتی برای هر فرزند بصورت دوره ای 6 ماهه با حضور مسئول فنی، مددکار، مربیان و سایر افراد متخصص (پزشک، روان شناس، مشاور و…)
 • برگزاری دوره های آموزشی برای فرزندان جهت تقویت بنیه علمی و حرفه آموزی آنان با هدف زمینه سازی برای اشتغال آینده آنان
 • فراهم نمودن بستر مناسب جهت حرفه آموزی و توانمند سازی فرزندان

ارتباط مستقیم با مسئول واحد نیکان پسران : فرزاد رستمی 33783706 087