هیئت امنا

یکی از اصول حاکم بر مؤسسه خیریه دارالاحسان بهره گیری از خرد جمعی افراد معتمد ومتخصصان در حوزه های مدیریت، پزشکی، مددکاران اجتماعی، اقتصاد و عرصه صنعت می باشد تا بتواند با بهره گیری از اندیشه های سازنده این افراد خدماتی ارزشمند به مردم ارائه دهد. اعضاء هیات امناء دارالاحسان همگی بصورت داوطلبانه این مسئولیت را در کنار حرفه و شغل خود قبول کرده اند که این مشارکت نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی آنان می باشد.

اعضاء اصلی هیات امناء مؤسسه خیریه دارالاحسان

 • عبدالله سلیمی
 • سید محمد طاهر حسینی
 • نصرالله ابراهیمی
 • سعدی سجادی
 • یحیی پرتوی
 • خالد (امیر) آریا
 • ادیبه حسینی نسب
 • شهین خلیقی
 • سارا بدرودگر
 • نعمت الله عزيزی
 • بهاءالدین علیمرادی
 • فرید علاقبندان
 • رضا بنی نجار
 • خالد احمدی نیاز
 • شیرزاد سیفی
 • محمد كابله سوری
 • خالد قبادی
 • اقبال خالق پناه
 • منصور رحيمی
 • مراد قادری
 • هوشنگ شريعتی
 • زاهد خورشیدی