هیئت امنا

مبنای مدیریت بر مؤسسه خیریه دارالاحسان بهره گیری از خرد جمعی افراد معتمد ومتخصصان در حوزه های مدیریت، پزشکی، مددکاری اجتماعی، اقتصاد و صنعت می باشد تا با بهره گیری از اندیشه های سازنده این مجموعه در ارائه خدمات ارزنده و ارتقاء کیفی آن پیشرو باشد. اعضاء هیات امناء دارالاحسان به شکل داوطلبانه این مسئولیت را در کنار حرفه و شغل خود قبول نموده اند که این مشارکت بیانگر از مسئولیت پذیری اجتماعی آنان می باشد.

اعضاء اصلی هیات امناء مؤسسه خیریه دارالاحسان

 • ادیبه حسینی نسب
 • اقبال خالق پناه
 • ایوب ابراهیمی
 • بهاءالدین علیمرادی
 • جمیل امانی
 • خالد احمدی نیاز
 • خالد آریا
 • خالد قبادی
 • رحمت الله میرزایی
 • رضا بنی نجار
 • زاهد خورشیدی
 • سارا بدرودگر
 • سعدی سجادی
 • سید محمد طاهر حسینی
 • شهین خلیقی
 • شیرزاد سیفی
 • عبدالله رسول نژاد
 • عبدالله سلیمی
 • فریدون علاقبندان
 • محمد لطیف شریفی
 • محمد کابله سوری
 • مراد قادری
 • منصور رحیمی
 • نصرالله ابراهیمی
 • نعمت الله عزیزی
 • یحیی پرتوی