مدیرعامل

بر اساس اساسنامه دارالاحسان مدیر عامل برای مدت 2 سال از میان هیات مدیره و یا خارج از آن انتخاب میگردد.

پیام مدیر عامل مؤسـسه

خداوند متعال بی همتا را از صمیم قلب شاکرم که توفیق خدمت و فعالیت در مؤسسه خیریه مردمی دارالاحسان را به این بنده کوچک خود عطا فرمود. مؤسسه خیریه دارالاحسان سنندج در سال ۱۳۸۱ با لطف و عنایت پروردگار و همت تعدادی از خیرین سنندج تاسیس و هم اکنون پس از گذشت ۱۷ سال از عمر با برکتش، دارای ۵ مرکز نگهداری از دختران و پسران بی سرپرست و بد سرپرست سنین ۶ تا ۱۸ سال است. همچنین برای اولین بار در کشور مرکز شبانه روزی نگهداری و آموزش دختران آسیب دیده بینایی جا مانده از تحصیل در این مؤسسه راه اندازی و به لطف خداوند کارنامه بسیار موفقی را از عملکرد خود برجای گذاشته است. ایجاد و راه اندازی مرکز کلینیک عمومی و تخصصی مشاوره و روانشناختی نیکان در جهت حمایت از قشر آسیب دیده جامعه و نیز ایجاد و راه اندازی کارگاه نیمه صنعتی سبزی آماده در جهت ایجاد اشتغال برای زنان بی بضاعت سرپرست خانوار از دیگر اقدامات این مؤسسه می باشد. حمایت خیرین بزگوار در روند پیشبرد و پیشرفت اهداف عالیه این مؤسسه مردم نهاد قابل ستایش و قدردانی است. خداوند از تمام افرادی که به هر نحو ممکن این مؤسسه را با کمکهای مادی و معنوی خود حمایت نموده اند در پناه خود محفوظ و بهشت برین خود را شامل این بزرگواران نماید.

با تشکر

مدیر عامل موسسه خیریه دارالاحسان سنندج