درباره ما

موسـسه خیریه درالاحسان سنندج

موسسه خیریه دارالاحسان یک نهاد اجتماعی و کاملا مردمی دارای مجوز رسمی فعالیت از سازمان بهزیستی به شماره ثبت 113 است. این موسسه به هیچ گروه، دسته و فکری خاص وابسته نیست و عموم مردم و خیرین در زمینه های مختلف امور نیکوکاری جهت ارایه خدمات اجتماعی به نیازمندان با موسسه همکاری می‌کنند. از جمله میثاقی که تمامی مؤسسین بدان پای بند بوده اند دوری از دسته بازیهای سیاسی است. و برنامه های کاری دارالاحسان نیز حاکی از پرهیز از سیاست بازی است.

نیکان پسران

پذیرش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مخصوص پسران

نیکان دختران

پذیرش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مخصوص دختران

نیکان نابیـنایان

پذیرش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مخصوص نابیـنایان

پرداخت مستمری

پرداخت مستمری ماهانه بصورت منظم در ابتدای هر ماه شمسی

تامین ارزاق

تامین ارزاق مورد نیاز مطابق با نیازهای هر خانواده

لوازم اولیه

اهدای لوازم اولیه و ضروری منزل

جهیزیه

اهدای جهیزیه و سیسمونی برای مددجویان جوان

تهیه لوازم تحصیلی

اهدای لوازم التحریر و کمک به ارتقای سطح تحصیلی مددجویان

درمانی

ارایه خدمات درمانی و جراحی اضطراری کودکان

توزیع غذا

اطعام نیازمندان و توزیع غذای گرم